Yokuaru toiawase

GPS Supi-dogurahu

 • Naniwosuru apuri desuka?
  Tannmatu no GPS sennsa wo mochiite Supi-do wo hyouji suru apuri desu.
 • Donoyouni tukaeba iinodesuka?
  Apuri wo tachagete, hashiru ka densya ya kuruma nado idou suru mono ni notte kudasai. Gennzai no sokudo ga hyouji sare masu.
  Tukaikata mo hito sorezore desu. Aisya no hojo teki na supi-dome-ta- tosite ya, ryokou tyuu ni densya nado no sokudo wo hakaru nado, saraniha, suki- deno kassou sokudo ya rajikonn ni nosete supi-do wo hakaru toitta tukaikata wo sareteiru rei mo ari masu.
 • Dokodemo tukae masuka?
  GPS no denpa ga jusin dekiru tokoro deareba dokodemo jusin deki masu. Tatoeba kuruma, baiku, densya, basu, hikouki nado norimono ha toimasen. Tadashi tonnneru nai ya okunai nado GPS no denpa ga jusin dekinai tokoro deha tukaemasen.
 • Seido ha donokurai desuka?
  Sokudo ha tannmatu kara syutoku siteirudake nanode, seido ha tannmatu ya GPS denpa no jusin joukyou ni izonn simasu.
 • Innta-netto ni setuzoku suru hituyou ha arimasuka? Mata siyou tyuu ni paketto tuusinn wo okonaimasuka?
  Sokudohyouji niha GPS nomi siyou suru node, setuzoku no hituyou ha arimasen.
 • Apuri ga syuuryou simasen.
  Kono apuri ha bakkuguraunndo demo dousa suru node, [Bakku] botan dake deha syuuryou simasen. Syuuryou suru baai ha [Menyu] -> [Syuuryou] wo oshite kudasai.
 • Siyoutyuu omotaku nari huri-zu simasu.
  Android settei no [Ji-pi-yu-settinngu] ga yuukou ni natte imasennka. Yuukou ni natte iruto tadasiku dousa sinai kanousei ga ari masu node mukou ni site kudasai.
  Soredemo kaiketu sinai baai ha, Gorennraku kudasai. Tyousa simasu.

GPS Supi-dogurahu Purasu

 • Tuujoubann to Purasubann no chigai ha?
  Purasubann deha GPSroga- kinou ga tuiteori, idou kiseki ya soukousokudo nado wo rogu tosite nokosu kotoga dekimasu. Soreigai ha onaji desu.
 • GPS Roga- kinou de kiroku sareru rogu ha donoyouna mono desuka?
  Ji-pi-ekkusu, Ke-emueru, Si-esubui keisiki de kirokusare masu. Gorennraku itadakereba, sannpuru no GPS rogu wo souhu itasimasu.
 • Kiroku sita rogu ha donoyou ni kakunin sureba yoidesuka?
  Esudhi-ka-do nado no kakutyou sutore-ji no "GpsSpeedGraph" foruda ni rogu de-ta ga kakunou saremasu node, rogu byu-a- apuri nado wo riyou site kakuninn simasu. Android no rogu byu-a- apuri deha "Mai torakkusu" (Ji-pi-ekkusu fairu no innpo-to niyori eturann kanou) ya "Gu-guru a-su" (Ji-pi-ekkusu, Ke-emueru ni taiou) ya "Ekuseru" (Si-esubui ni taiou) nado demo kakunin dekimasu.

GPS Supi-dogurahu EichithiemueruGo

 • Android ban tono chigai ha?
  Omoni ikaga ageraremasu.
  • Uebuburauza jou de dousa suru.
  • Bakkuguraunndo dousa hitaiou.
  • Koudo no jioido hosei hitaiou (Syudou de hosei site taiou).
  • Tannmatu no kaizoudo wo huru ni ikasenai.
  • Sokudo keikokuon no oto wo hennkou ddekinai.
 • Innta-netto ni setuzoku suru hituyou ha arimasuka?
  Apuri no pe-ji wo hiraku ka kousin suru sai ni setuzoku suru hituyou ga arimasu.
 • Pi-si- you burauza demo dousa simasu ka?
  Pi-si- deno GPS (Roke-syon) jouhou syutoku no kennsyou ha okonatta kotoga nainode, kihonnteki ni sapo-togai desu. Sorega dekireba, hokano dousa ha monndai nai node dousa suru monoto omoimasu.

Sonota.

 • Apuri wo saito ya syoseki nado de syoukai sitai no desuga.
  Kihonnteki ni daikanngei desu. Tadashi, jizenn ni gorennraku itadakereba saiwai desu. gorennraku itadakereba, jouhou kyouyuu nado dekirukagiri kyouryoku sasete itadaki masu.